Petr SCHEL - sochař, hudenbík

Curriculum vitae

17.9.1972
Narodil se, žije a pracuje v Českých Budějovicích. V dětství se v zájmových kroužcích věnoval výtvarné činnosti (kresba a keramika - 7 let), sportu (lední hokej - 8 let) a hudbě (klavír - 8 let). Po ukončení základního vzdělání odchází studovat do Prachatic na SPgŠ se specializací na výtvarnou výchovu. Ve třinácti letech začíná jako samouk hrát na kytaru. V šestnácti letech skládá své první písničky a zúčastňuje se Porty se svou první folkovou kapelou. Po ukončení Střední pedagogické školy v Prachaticích nastupuje na Střední umělecko-průmyslovou školu sv. Anežky v Českém Krumlově, obor kamenosochařství a restaurování kamene v ateliéru akademického sochaře Stanislava Zadražila. Kromě zájmu o umění dále postupně také působí v několika rockových a heavy metalových formacích.
Po ukončení studia v Českém Krumlově se vrací do Prachatic a pracuje rok jako redaktor okresního deníku. Ve volném čase se věnuje malbě, kresbě a samozřejmě také hudbě, ale už sólově. Občas dostává drobné restaurátorské zakázky při opravě historických objektů zejména v Českém Krumlově. V této době přichází nabídka na práci asistenta v sochařském ateliéru Miroslava Parála v České Krumlově. Zde působí dva roky a pomáhá nejen při realizaci řady plastik, ale také při pořádání mezinárodních výstav. V této době se vyhraňuje a ve svém volném i pracovním čase se věnuje převážně výtvarné činnosti. V roce 1997 odchází na chalupu ve Zvěřeticích u Netolic, kde začíná se svou vlastní sochařskou tvorbou. Pod širým nebem vzniká během pěti měsíců první kolekce kameninových plastik.
V roce 1998 zakládá svou první výstavou soch v zahradě uprostřed města Galerii v Panské ulici v Českých Budějovicích. Od této doby se vlastní sochařskou tvorbou prezentuje v Čechách i v zahraničí. Od roku 2000 spolupracuje s malířem Miroslavem Konrádem. Nejčastěji vystavuje ve Francii, kam také jezdí na tvůrčí pobyty a sympozia. Zde nejčastěji pracuje s mramorem a vytváří volné plastiky, většinou pro soukromé sběratele a nadace. V roce 2002 – 2004 vykonává pedagogickou činnost na SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově. Svá díla pravidelně prezentuje zejména v galeriích v Německu a ve Francii. Do konce roku 2006 realizoval více než osm desítek plastik, umístěných ve veřejných i privátních prostorech.
V roce 2007 se společně s Miroslavem Konrádem prezentuje na výstavách: leden - Paris – Galerie Etienne de Causanes ( Fr.) , duben - Mont de Marsan (Fr.) – Galerie La Minotiére, květen – Dax (Fr.) – Mussé Georgette Duppouy.